Styropian w płynie

OGÓLNE WSKAZÓWKI STOSOWANIA PRODUKTÓW


PRZYGOTOWANIE:
 • Podłoże musi być suche i czyste (zamiecione)
 • thermotec nie może być stosowany w temperaturze poniże +5° C i powyżej +35° C

JAK UŻYWAĆ GOTOWYCH PRODUKTÓW

 • thermotec dostępny jest w 200 litrowych workach (ok. 14-22 kg, zależnie od rodzaju produktu) jako fabrycznie zmieszana zaprawa styropianowa.
 • Po wypełnieniu pompy jednym workiem woda będzie pobierana i całość mieszana przez pracującą pompę (patrz tabela).
 • Nie dodawać żadnych dodatkowych środków wiążących i innych dodatków.
 • Przy wylewkach na zapylonych podłożach o grubościach poniżej 6cm i temperaturach pow. +25° C należy zwiększyć ilość wody o 1 litr.
 • thermotec nadaje się wyśmienicie do mieszania i podawania pompami do wylewek lub przy użyciu Mix 301D.
 • Po ok. 2 min. mieszania półsucha masa produktu może być podawana na odległość do ok. 150m.

 • Należy mieć na uwadze, aby nie dzielić worków - 1 pełny worek = 1 cała mieszanka

PRODUKTWODA
na 1m3 / na 1 worek
GRUBOŚĆ
≤50mm
TEMPERATURA
≤+25° C
BEPS-WD 100R50 / 10 litrów11 litrów11 litrów
BEPS-WD 130R55 / 11 litrów12 litrów12 litrówJAK UŻYWAĆ PRODUKTU NA STROP:
 • Przygotowanie i podanie produktu na strop następuje poprzez użycie agregatu typu mixokret, lub dostarczanej przez producenta samobieżnej, wysokowydajnej instalacji typu Mixmobil.

ROZKŁADANIE:
 • Należy zwrócić uwagę, żeby przed ściągnięciem zagęścić wylewkę na całej powierzchni. (np. Dużą szuflą lub dużą pacą).

Po rozłożeniu:
 • Po rozłożeniu należy zapewnić minimalną temperaturę na poziomie +5° C,
 • podczas pierwszych 24 godzin unikać przeciągów,
 • przed pierwszym wejściem sprawdzić czy podłoże się do tego nadaje,
 • warstwa dociepleniowa nadaje się do chodzenia tylko w celach montażowych - ogrzewanie podłogowe i wylewanie posadzek,
 • przed zalaniem warstwy izolacyjnej należy sprawdzić czy jest sucha. Jeśli wilgotność nie przekracza 12M-% jest gotowa do dalszej zabudowy.

Przestrzegać wskazań BEB!