Styropian w płynie


Dane techniczneBEPS-WD 100RBEPS-WD 130R
Reakcja na ogień ENEE
Przewodność cieplna0,048 W/mK0,050 W/mK
Minimalna grubość zabudowy30 mm20 mm
Zalecana grubość aplikacji 70 mm40 mm
Maksymalna grubość zabudowy (Warstwy - do 500mm powinne być aplikowane w kilku operacjach. Należy przestrzegać zaleceń z tabeli zastosowań)800 mm****2000 mm****
Zużycie wody na każdy m345 litrów50 litrów
Zastosowanie- Termoizolacja pod wylewkę (jastrych)
- Termoizolacja poddaszy
- Nie nadaje się pod jastrych suchy i asfaltowy
- Termoizolacja pod wylewkę (jastrych)
- Termoizolacja poddaszy
- Termoizolacja stropodachów (możliwość jednoczesnego wykonywania spadków)
Grupa uziarnienia składnika EPS, maks. wielkość ziaren [PS8R]0-8 R0-8 R
Grupa uziarnienia składnika EPS, udział kurzu [D5]5% ≥5% ≥
Gęstość suchego materiału EPS [LD]80kg/m3110kg/m3
Gęstość świeżej zaprawy [FMD]132kg/m3165kg/m3
Gęstość suchej zaprawy [DMD]110kg/m3145kg/m3
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej [MU]5µ ≥6µ ≥
Odporność na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym [CS]≥ 50kPa
≥ 70kPa
Odporność na ściskanie przy 2% odkształceniu względnym [CS (2)]≥ 25kPa
≥ 35kPa
Pełzanie po 10 latach przy 10kPA i 20kPACC(2,5/1,5/10)10CC(1,9/0,8/10)10
CC(2,5/2,3/10)20
Sztywność dynamiczna [SD]-80MN/m3 ≥
Ściśliwość [CP]--
Nasiąkliwość przy krótkotrwałym, częściowym zanurzeniu2 kg/m2 ≥2 kg/m2 ≥
Obecność szkodliwych substancji-weryfikacja AgBB
Czas wiązania (20°C / 60% wilgotności)ok. 60min.ok. 60min.
Temperatura stosowania+5/+35 °C+5/+35 °C
Można chodzićok. 48 godz. ***ok. 48 godz. ***
Dojrzałość po (Pomiar CM)
Przy grubości do 50mm (23°C/50%[LF])
Przy grubości do 100mm (23°C/50%[LF])
Przy grubości do 150mm (23°C/50%[LF])
12M-% ≥
ok. 3dni **
ok. 7dni **
ok.10 dni **
12M-% ≥
ok. 48h **
ok. 5 dni **
ok. 8 dni **
Forma dostawy- w workach
- Mixmobil
- miniMIXMOBIL
- w workach
- Mixmobil
- miniMIXMOBIL
Dopuszczenia, certyfikaty, opinie techniczne


weryfikacja wg AgBB
ETA-11/0455
Weryfikacja wg 
EN 16025-1


weryfikacja wg AgBB
ETA-11/0455
Weryfikacja wg 
EN 16025-1

Instrukcja BEB*

* Zalecenia do planowania i wykonywania instalacji posadzkowych z rur, przewodów i elementów do trwałej zabudowy na płytach nośnych.
** Zależnie od temperatury i wilgotności.
*** Wartości orientacyjne. Konieczne jest badanie CM.
**** Zależnie od obciążenia ruchem i nośności wylewki (jastrychu)
Warunki Przechowywania

  • towar workowany przechowywać w suchych warunkach, bez wystawiania na bezpośrednie działanie słońca, przez okres maks. 6 m-cy
  • masa wygenerowana przez Mixmobil nie jest przewidziana do magazynowania i musi być natychmiast przerobiona.Różnica między produktami:

BEPS-WD 100RBEPS-WD 130R
  • jest sypkim, wiążącym po aplikacji pokryciem termoizolującym i wygłuszającym, produkowanym z pochodzących z recyklingu kulek EPS i czysto mineralnego środka wiążącego.
  • jest zarabiany z wodą na placu budowy i po tym powinien być aplikowany w ciągu 60min.

Stosowanie:
- termoizolacja pod wylewkę (jastrych)
- termoizolacja poddaszy
- nie nadaje się pod jastrych suchy i asfaltowy
  • jest sypkim i wiążącym po aplikacji pokryciem termoizolującym i wygłuszającym, produkowanym z pochodzących z recyklingu kulek EPS i czysto mineralnego środka wiążącego.
  • jest zarabiany z wodą na placu budowy i po tym powinien być aplikowany w ciągu 60min.
Stosowanie:
- termoizolacja pod wylewkę (jastrych)
- termoizolacja poddaszy
- termoizolacja stropodachów (możliwość jednoczesnego
 wykonywania spadków)


Formy dostawy:

w workachMixmobilminiMIXMOBIL


zdjęcie chwilowo niedostępne